Barnevandring på Sørlandet

- Så sent som for bare litt over 100 år siden var mange fattige familier i indre Vest-Agder tvunget til å sende barna sine ut på vandring, for at de kunne ta seg arbeid på gårder lenger øst. Barna, som kunne være helt ned i syv års alderen, jobbet stort sett med fjøsstell, slåttonn eller gjeting. Arbeidet var hardt og barna kom ofte ikke hjem igjen før langt ut på høsten.

Det er en dramatisk men også en optimistisk historie. Familiene møtte nøden med handling, og barnas innsats hadde ofte stor betydning. 

 

Se hele filmen om barnevandringsstien

Sett av tid i sommer - til ettertanke. Bruk en dag eller en uke til å vandre i barnevandrernes fotspor. Du møter en hittil ukjent del av vår kulturarv. Vandringen gir autentisk historie, vakker natur, frisk luft og ikke minst fysisk fostring for store og små.