7. etappe: BIRKELAND – LANDVIK 20 km

Etappen starter i Birkenes kommune ved Valstrand skole. Herfra kan du vandre eller sykle mot husmannsplassen Stien. Dette strekket er ca. 7 km. Deretter går barnevandrerstien videre på den eldgamle ”Stigsveien” mot Reddal, ca. 5 km i småkupert terreng og på et skogstråkk med åpen og fin blandingsskog.

Kort etter at stien går inn i Landvik-mark passerer du Lindvannsstemmen (se bildet under). Stemmen er murt opp for å samle vann til flåting av tømmer i elva nedenfor. Den eldste Stigsveien kryssa nok elva like under stemmen.

Like ved stien passerer du et varp. "Varp" betyr "kast". Slike finns ofte langs gamle ferdselsårer der det har skjedd en ulykke, f. eks. et drap. Ved å kaste en stein eller en pinne på haugen kunne en verne seg mot det vonde.

Etter en slak nedstigning med ca. 100 meter fall kommer du til Nærebø i Reddal. Du følger så den asfalterte hovedveien videre opp til forsamlingshuset midt i bygda. Her tar vi av mot ”Reddal Sand”, og bilveien fortsetter ut til Hesthaven (Seland).

Samlet lengde med bilvei er ca. 3 km. Fra Hesthaven følger vi den gamle reddalsveien over Grøvene til Dolholt. Du fortsetter gjennom Dolholt-gårdene opp på Dolholtmoen. Videre følger du den gamle ”kongeveien” over Havstadmoen, og ned Ringskleiva til Landvik kirke. Avstanden fra Hesthaven til Landvik kirke er ca. 3 km.

 

OVERNATTING

Kontakt Grimstad turistkontor +47 37 25 01 68 / Taxi tel. 47 37 27 88 88