1. etappe: Kvinesdal - Snartemo 11 km

EN Behagelig start.

Etappen starter ved Årlia i Kvinesdal og ender ved Bautaparken like ved Snartemo stasjon. Kommer du med tog går du av på Storekvina stasjon og forhåndsbestille såkalt tilbringerdrosje direkte til Årlia. Sjekk AKT sine nettsider. Kommer du i bil ligger Årlia like ved bomvegen som går fra Moi i Kvinesdal til Birkeland i Hægebostad. Fra Liknes tar det ca 15 minutter å kjøre til startpunktet, og her er parkeringsmulighetene gode. Etter parkeringsplassen følger du bomvegen videre ca. en kilometer for å komme til startpunktet.

Fra Årlia går løypa langs en godt merket sti. Terrenget er åpent med myr og skogholt, og du passerer flere vakre fjellvann. Det er mange gode utsiktspunkt underveis. Høyeste punkt på denne etappen er ca. 500 meter over havet. De siste to kilometerne på denne etappen følger veg. Det er små høydeforskjeller i terrenget, så turen er relativt lett å gå.

Du kan forøvrig med fordel ta med deg tur- og opplevelseskart for Kvinesheia som blant annet fås kjøpt hos Kvina Foto (Liknes) eller hos Birkeland Handelslag i Hægebostad.

Hele distansen er bortimot 11 kilometer, og tidsbruken henger sammen med tempo. En barnefamilie bør beregne 5-7 timer. Hvis det er mest praktisk med en rundtur, anbefaler vi å vandre fra Årlia til ”Presten” og tilbake. (Ca 6,5 km hver vei).

 

 

reise dit MED TOG:

Storekvina stasjon, tilbringerdrosje til Liknes tlf: 904 79 240, videre til Årli på veien som går fra Moi i Kvinesdal til Birkeland i Hægebostad.

OVERNATTING OG SERVERING:

Utsikten Hotell i Kvinesdal: tlf. 38 35 88 00  ca 15 min. kjøring til Årlia. 


 
 
 

2. etappe: Snartemo - Konsmo 18 km

I hjortetråkk

Etappen starter ved Bautaparken like ved Snartemo stasjon og ender ved Konsmo kirke. Du kan ta toget til Snartemo fra Kristiansand eller Stavanger og deretter vandre på merket sti.

Den bratte lia opp fra Snartemo blir kalt Snartemo-Kleivan. Du må beregne ca. en og en halv time fra Snartemo stasjon til Mydland gård. Vær oppmerksom på at strekningen mellom Snartemo og Mydland delvis går gjennom ganske bratt terreng. Til gjengjeld er underlaget jevnt og stien er god å ta seg fram på. Ved Mydland gård er det vannpost. Her kan du fylle på vannflasken. Er du heldig ser du også hjort og Skotsk Høylandsfe. 

Fra Mydland vandrer du videre østover mot Konsmo. Her går stien delvispå skogssti og delvis på grusvei med lite trafikk. Denne strekningen er også universelt utformet, og store deler går langs Hellevannet med gode fiske- og rastemuligheter.  Fiskekort kan forøvrig kjøpes på Mydland gård eller på dagligvarebutikk på Konsmo.

På Nepstad kommer du til et gårdstun / vegkryss. Forsetter du på den smale gårdsveien rett fram, går du på den autentiske stien. Denne er delvis stupbratt, men merket. Du kan alternativt fortsette på hovedveien / grusveien til høyre (også merket sti) mot gården Egebø. Vær obs på at stien brått tar av til venstre inn i skogen. Følg denne stien et stykke og du er på Egebø. Her ble det forøvrig gjort opptak til filmen "Yohan barnevandrer". Etter Egebø går stien på gammel bygdevei (skogsterreng) ned mot elven Audna og bygda Konsmo.

Elven Audna var fram til 1950 en rik ferskvannsperleelv, og det var her "Yohan barnevandrer" fant perlene sine. Historien om perlene finner du på utstillingen om barnevandrerne i "Det Gamle Posthuset" like ved.

Etappen ender ved Konsmo kirke. 5 kilometer nord for Konsmo kan du ta tog mot Kristiansand eller Stavanger. Du følger da sykkelvei fra bygda til Audnedal stasjon. Du kan også forhåndsbestille drosje på mobil 92 05 68 39 eller 90 66 10 98. 

 
 

reise dit MED TOG:

Snartemo stasjon. Etappen starter ved Bautaparken like ved.

OVERNATTING OG SERVERING:

Heddan Gard: tlf 38 34 88 37
Mydland Gard: tlf 38 34 86 42

Dagligvarer og bakeri på Konsmo.
 

 

3. etappe: KONSMO – LAUDAL 11 km

Laksesenter og kulturlandskap

Turen starter ved Konsmo kirke og ender ved Laudal Laksesenter/Laudal Kraftstasjon. Stien går stort sett på gammel tørr bygdevei bygd i 1846.

De første 2 km er det en sterk stigning. Første del gir en vakker utsikt over Konsmo. Deretter er det stort sett slett med enkelte små kuperinger og utfor fram til Laudal. Ved kirken på Konsmo pleide barna å samle seg før vandringen fortsatte østover. Fra Kirka går du mot øst, krysser Fv-461 og fortsetter vandringen på gammel merket bygdevei opp de bratte Konsmokleivene.

Du krysser Fv-461 to ganger på veien opp. Nesten på toppen kommer du ut på Fv-461 ved Ulvespranget, og herfra går du noen hundre meter, før du tar inn på gamle Høylandsveien til høyre.

Like etter tar du av til venstre og fortsetter østover. På ett punkt følger du kanten av Fv-461 noen meter, før du igjen tar av inn i terrenget. Ved jernbanebru kan du velge om du vil gå ut på fylkesvegen eller følge den gamle bygdeveien. Bygdeveien går gjennom vakkert kulturlandskap og skog til du kommer til en jernbaneovergang. Etter jernbaneovergangen går du igjen ut på fylkesvegen før du fortsetter mot Marnardal grense.

Ved Fidje tar du av fra Fv-461, og følger så veien inn til venstre (bak noen hus) på den opprinngelige stien. Stien følger den gamle traséenog møter fylkesveien igjen på Fjellestad, og følger denne et stykke. Barnevandrerne hargått stort sett der hvor asfaltveien ligger i dag helt ned til Laudal. Noen steder langs veien ser en spor etter de gamle stiene ovenfor og nedenfor nåværende fylkesvei, men skjæringer og skråninger gjør det uhensiktsmessig å følge tidligere stier på denne strekningen. Nede på Sveinall er gammel vei fjernet i forbindelse med nydyrking.

Paul Sveinall forteller at barna ofte kom innom for å høre hvordan elva var dette året for å bestemme hvor de kunne best komme over. De kunne da velge mellom å gå mot Kleveland og videre til Lauvsland i Finsland, eller lengre sør til vadestedet/ferjeleiet på Mjåland eller ennå lengre sør til Finsdal eller Øyslebø.

På denne tid av året kunne elva være stri i forbindelse med vårløysing, snøsmeltingeller langvarig regnvær. Dette var før regulering av vassdraget og vårflommene var atskillig mer heftige enn i dag. Merket sti tar av på Fjellestad, krysser bekken og følger merking langs skogsveier og stier til Sveinall.  Videre på vei ned til fylkesveien som følges noen hundre meter mot Laudal. Her er det merket gjennom skogen forbi Ungdomshuset og fram til fylkesveien igjen som følges forbiskolen. Deretter svinges av til gammel vei forbi kirken. Herfra og til Laksesenteret ved Laudal kraftstasjon følger barnevandrerstien samme trasé som deler av folkestier i Laudal (merket med rødt og gult).

 

reise dit MED TOG:

Audnedal stasjon, 4 km fra Konsmo

Nyttige adresser:

Lars Terjes Taxi: tlf 920 56 839
Sparebanken Sør Konsmo, minibank
Spar Konsmo Dagligvarer: tlf 38 28 16 05

OVERNATTING OG SERVERING:

Dagligvarer og bakeri på Konsmo.

Kontakt ellers Turistkontoret for Lindesnesregionen

 

 

Etappe 4: LAUDAL - NODELAND 31 km

Etappen starter ved Laudal Kraftverk/ Laudal Laksesenter og ender ved Greipstad kirke ved Nodeland. Du passerer en rekke vann, som Høyevannet, Sjåvannet og Tronstadvannet. Etter Tronstadvannet, som er drikkevannskilde for Kristiansandregionen, tar du av til husmannsplassen Skogen. Fra Skogen fortsetter stien langs en skogsbilvei til Greipstad kirke.

Detaljert beskrivelse: Fra Laudal starter stien ved Laksesenteret og dreier sørover langs elva forbi Mjåland. På Mjåland finner du både gardsbutikk og Campingplass. Like sør for campingplassen, ved Øya, landet ferja fra Kolandsvadet i gammel tid.

Stien går forbi landingstedet til Kolandsvadet på Mjålandssida.  Stien tar opp på veien til Kalvekleiv og passerer gjennom tunet, forbi garasje i østre ende og videre langs kanten av jordet ved elvebredden. Herfra fortsetter du sørover om lag 500 meter på ulendt og bratt sti fram til Fuglestveit. Et par steder er der strukket tau for å lette vandringen..

Fra campinghyttene er stien lagt på flat og god vei videre. Etter å ha passert siste gården på Fuglestveit, fortsetter du sørover på godt opparbeid turvei som slynger seg videre langs den flotte og idylliske elvebredden.

I det vi ser Finsdalsbrua, tar stien av til venstre og opp fra elva gjennom et granfelt. Etter noen hundre meter går stien gjennom et steingjerde som er verdt å legge merke til . Midt i skogen ligger et gjerde som er forseggjort som en kirkegårdsmur. Kort etter passerer du en større tømmervelteplass der stien tar av til venstre og følger merket løype oppover langs Finsåna til den går over bru og opp på bilveien som fører forbi Finsådal.

Her følger du veien en liten kilometer før merket sti tar av til høyre og kommer inn på Byvegen (nå skogsveg) som er del av den gamle ferdselvegen til Kristiansand. Denne har for øvrig vært brukt i århundrer. Herfra går stien delvis gjennom skog og myr, delvis på traktorveg, samt litt på bilveg fram til fylkesvegen på Høye. 

Høyevannet liger 114 meter over havet, så stigningene fra Finsdal er moderate.

Bygdefolk forteller at barnevandrerne fortsatte videre på ”skolevegen” som kommer bratt ned lia fra Bjelland (Bjeddan). Merket sti tar av til venstre litt før det gamle skolehuset på Høye, krysser så gårdstun og følger den bratte tømmerveien vel en kilometer før den flater ut ca 250 meter over havet. Den passerer svaberg og lyngmark et par kilometer og møter tømmerveier fra Bjeddan. Der passerer du en gammel sag og kommer ut i tunet. Etter stigningen fra Høye er der kun mindre høydeforskjeller helt frem til Breland.

På Bjeddan ble der foretatt innspilling av flere sekvenser av den kjente filmen om barnevandreren ”Yohan”, blant andre kuslippet og møtet med bjørnen foregikk nettopp her!

Merket sti følger grusveien ca. 2 km ned til fylkesveien og går videre opp til Breland, forbi det vakre Sjåvatnet, ca. 2 kilometer.

Ca 100 meter før Breland stasjon tar løypa av til høyre og følger de gamle Birkelandskleivene ned til Birkeland. Dette er en gammel hovedvei som nå stedvis er omarbeidet til skogsvei, andre deler er fortsatt gammelt veilegeme.  Nettopp har i denne kleiva, som nederst er svingete og bratt, ligger kommunegrensa mellom Marnardal og Songdalen.

Herfra går turen videre langs en skogsbilvei forbi Bjortjønn og Tvitjønn og videre ned de såkalte Birkelandskleivene. Det er tidvis noe bratt og svingete veg. Du passerer det gamle skolehuset på Birkeland.

Fra Birkeland følger man fylkesveien ut til Tronstad der en tar av fra fylkesveien og går gjennom Tronstadgårdene og langs Tronstadvannet. 

Videre følger du stort sett fylkesvegen ned Greipstaddalen til Greipstad kirke. Like før Greipstad kirke (ca. 5 min. til fots) kan du ta en avstikker til Porsmyr bygdetun (tidligere storgård).  En ivrig dugnadsgjeng har i flere år lagt ned mye tid og krefter på å sette bygningene i stand og gården er i dag et bygdemuseum som brukes aktivt. Enkelte søndager i sommermånedene selges det kaffe og vafler. 

Fra Greipstad kirke er det ca. 10 minutter frem til jernbanen ved Nodeland stasjon hvor det går tog til og fra Kristiansand flere ganger daglig.

 

 

reise med tog:

Marnardal togstasjon: 3,5 km syd for Laudal     
Taxi tel. 91 61 92 35 / 38 28 89 41
Marnar Laksesenter: tlf 38 28 77 44 / 99 24 26 69
www.sone3.no

overnatting:

Mjåland Camping: Laudal tlf 906 60 209
Bjeddan Gard: 13 km fra Laudal towards Nodeland. Sove ute i lavvoeller gapahuk (ovn og utedo). Tel. 97 13 10 07.


Etappe 5: NODELAND – KRISTIANSAND 11 km

Etappen starter ved Greipstad kirke på Nodeland og ender opp på Torvet i Kristiansand sentrum. Skal du til togstasjonen fra Greipstad kirke følger du Gamle kirkeveg østover til du møter Songdalsvegen, (fylkesveg 461). Ved jernbanestasjonen på Nodeland og ved Greipstad kirke er det for øvrig gode parkeringsmuligheter.

Barnevandrerstien går fra Gamle kirkeveg østover og krysser Songdalvegen ved rundkjøring, og fortsetter sørover langs Nodelandsvegen til du passerer Kuliens gartneri. Ta til venstre ved Aasen gartneri og følg skogsveg over Nodekleiva. Denne skogsvegen er kupert og går i delvis bratt skogsterreng, i fredelige omgivelser dominert av edelløvskog og furuskog. Skogsvegen munner ut i et lite boligfelt i Farvannslia. Følg grusvegen rett fram ned bakken og ta første sidevei til høyre. Rett etter broen over bekken som går ut i Farvannet tar en til venstre ved bom og følger skogsvegen ca. 20 meter innover før en tar av til høyre og går opp i skogen igjen, opp Barendalskleiva.

Du kan se tydelige spor etter tidligere generasjoners arbeid med å gjøre ferdselen over heia mer tilgjengelig i et ulendt og bratt terreng. Det er rester etter bebyggelse, grunnmursstein,  som bl.a. bestod av gjestgiverivirksomhet langs vegen. Forøvrig er det gode bade- og rastemuligheter ved Kvislevann.

Ett par hundre meter forbi Kvislevann passerer du så grensen til Kristiansand kommune. Derifra, utover mot Grotjønn og helt ned til Suldalen går stien delvis på det gamle veganlegget (Postveien) mot Kjerrane. I Suldalen kommer man ut på Setesdalsvegen (bilveg). Du er nå på vei mot kvadraturen nordvestlige hjørne i Kristiansand sentrum på gang- og sykkelsti frem til Gartnerløkka. Deretter følger du gågata Markens nedover til Dronningens gate.

  

 

overnatting:

Kontakt: Kristiansand turistkontor / 38 12 13 14


Etappe 6: KRISTIANSAND – BIRKELAND 34 km

Etappen starter på Nedre Torv i Kristiansand og går frem til Valstrand skole i Birkenes kommune. Etappen kan delvis sykles.

Fra Nedre Torv i følger du Markens nedover til du møter Dronningens gate. Ta ned Dronningens østover og kryss "gamle Lundsbro". Du går videre på Østervegen mot Oddernes Kirke, forbi Gimlehallen, inn mot Jægersberg Gård og innover på skogsvei i Jegersberg. Du går nå på den gamle Postvegen. Denne følger du i flere kilometer mot Ålefjær og du møter bilveg ved Kostøl (Ålefjærveien). Derifra følger du veien opp Ålefjærvika mot Erkleiv. Ved Erkleivveien følges bygdevegen. (Gammel bilveg). Nokså raskt får du Bjåvann på høyre side. Deretter kommer du opp mot Lømslandsgårdene og følger så vegen oppover fram til Krossen. Strekningen har noe grusvei og følger gjennom skogsterreng og spredt bebyggelse.

Ved Krossen går vegen opp til Skådane. Her skal du ta av fra veien og dreie østover. Du kommer da inn på det som omtales som Vestlandske hovedvei. Ved Stemtjønn finnes forøvrig en badeplass og rasteplass, og ved Foss er det også parkeringsmuligheter. Stien krysser Tovdalselva ved Foss over gangbru og fortsetter på Riksvei 41 mot Grødum i Birkenes. Fra hengebrua og oppover ca. 1 km er elva forøvrig også kommunegrense. Denne delen er ikke merket, men det er ikke vanskelig å finne frem ved hjelp av kartet.

Når du kommer til en bebyggelse (4,5 hus) på høyre side, må du se etter en blå merkestolpe. Denne indikerer at det er her du skal ta av fra Riksveien og inn til høyre på skogssti. Du er nå på vei på Varpelia. Herfra er det merket videre over til Tveide (uegnet for sykkel). Vestlandske hovedvei forsettet mot Lillesand, men barnevandrerne tok av ved Tveide og en snarvei over til Landvik.

Fra Varpelia til Tveide er det ca. 3 km. og stien er for det meste intakt. Denne strekningen omtales som Tveideråsen. Fra Tveide og videre til Øvre Birkeland (ca. 2 km) følger du i praksis den gamle jernbanetraseen til Flakkvannsbanen, som var i drift fra 1896-1954.

På veien passerer Grasham gård (fra 1800-tallet) som består av våningshus, uthus med hestevandring, snekkerverksted, smie og kvern. Veteranbuss og verkstedmuseum anno 1950. Her arrangeres Grashamdagen i august samt andre aktiviteter. Herfra vandrer du videre mot Valstrand skole, som er mål for denne etappen.

Tar du av fra stien er det kun kort avstand inn til Birkeland sentrum, en hyggelig liten Sørlandsbygd som fortjener et besøk. Her finner du overnatting, spisested, storkiosk og dagligvarer.  

 

Overnatting:

Kontakt: Kristiansand Turistinformasjon / tlf: 38 07 50 00

7. etappe: BIRKELAND – LANDVIK 20 km

Etappen starter i Birkenes kommune ved Valstrand skole. Herfra kan du vandre eller sykle mot husmannsplassen Stien. Dette strekket er ca. 7 km. Deretter går barnevandrerstien videre på den eldgamle ”Stigsveien” mot Reddal, ca. 5 km i småkupert terreng og på et skogstråkk med åpen og fin blandingsskog.

Kort etter at stien går inn i Landvik-mark passerer du Lindvannsstemmen (se bildet under). Stemmen er murt opp for å samle vann til flåting av tømmer i elva nedenfor. Den eldste Stigsveien kryssa nok elva like under stemmen.

Like ved stien passerer du et varp. "Varp" betyr "kast". Slike finns ofte langs gamle ferdselsårer der det har skjedd en ulykke, f. eks. et drap. Ved å kaste en stein eller en pinne på haugen kunne en verne seg mot det vonde.

Etter en slak nedstigning med ca. 100 meter fall kommer du til Nærebø i Reddal. Du følger så den asfalterte hovedveien videre opp til forsamlingshuset midt i bygda. Her tar vi av mot ”Reddal Sand”, og bilveien fortsetter ut til Hesthaven (Seland).

Samlet lengde med bilvei er ca. 3 km. Fra Hesthaven følger vi den gamle reddalsveien over Grøvene til Dolholt. Du fortsetter gjennom Dolholt-gårdene opp på Dolholtmoen. Videre følger du den gamle ”kongeveien” over Havstadmoen, og ned Ringskleiva til Landvik kirke. Avstanden fra Hesthaven til Landvik kirke er ca. 3 km.

 

OVERNATTING

Kontakt Grimstad turistkontor +47 37 25 01 68 / Taxi tel. 47 37 27 88 88