Kontaktinformasjon Barnevandrerstien

Har du spørsmål som vedrører stien kan du stille disse til post@barnevandring.no
Din henvendelse vil da bli videreformidlet til den aktuelle kommune/lokale turistkontor og etappe som har detaljkunnskapen.

 

Turistinformasjon langs ruten

Kvinesdal  / Hægebostad  / Flekkefjord  / Lyngdal  / Farsund  / Audendal og Marnardal / Kristiansand / Grimstad

 

Transport

For transport kan vi anbefale å kombinere vandring med tog / Sørlandsbanen. Se www.nsb.no. Toget stopper på Store Kvina, på Snartemo, i Audnedal (4 km. nord for Konsmo), Marnardal (i nærheten av Laudal), på Nodeland og i Kristiansand.

Se ellers Agder kollektivtrafikk for info om offentlig transport.